14 października miała miejsce XXIII sesja nadzwyczajna Rady Gminy Irządze. Najważniejszym tematem, jaki został na niej podjęty, była kwestia podwyżki cen za odbiór i gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy.

Radni niemal jednogłośnie opowiedzieli się za podwyżką cen – na 11 radnych tylko jedna osoba wstrzymała się od głosu. Ceny mają teraz wynosić 19 zł za odpady segregowane oraz 38 zł za odpady niesegregowane. Nowe stawki mają wejść w życie 1 listopada. Wójt gminy, Jan Molenda, wyjaśnia, czym ta podwyżka jest spowodowana:

_

Wójt Jan Molenda dopatruje się w podwyżce pewnych zalet:

_

Na sesji były ponadto poruszane kwestie zwiększenia diet dla sołtysów (od teraz mają one wynosić 210 zł za kwartał), zmiany w budżecie gminy na obecny rok, a także wnioski radnych dotyczące oświetlenia miejscowości Zawadka i instalacja paneli fotowoltaicznych na terenie gminy. Obie inwestycje stanęły w miejscu m.in. z powodu pandemii COVID-19, jednak ta pierwsza ma ruszyć do końca roku.

MS

15 października, 2020

Written by:

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *