Andrzej Baran, przewodniczący osiedla Borowe Pole: “Pytam się, czy radni znają przepisy i statut miasta?” [AUDIO]

Najpierw krótki słowniczek: jednostki organizacyjne miasta to ośrodki kultury, sportu, zakłady mieszkaniowe, komunalne, itp. Jednostki pomocnicze to natomiast osiedla i sołectwa, które mają swoje zarządy i przewodniczących lub sołtysów. Przedstawiciela jednej z takich jednostek, Andrzeja Barana z osiedla Borowe Pole, zapytaliśmy o opinię dotyczącą spraw z życia miasta. Rozmawiał Paweł Kmiecik.
(więcej…)