Związek Gmin Jurajskich po raz kolejny zorganizował akcję “Czyste Skały”, której celem jest usuwanie napisów z tzw. ostańców, czyli skał powstałcych w wyniku wietrzenia na Jurze. W tym roku akcja objęła m.in. Skałę Kromołowiec w miejscowości Niegowonice w powiecie zawierciańskim.

Akcja “Czyste Skały” została zorganizowana po raz pierwszy w 2013 roku. Dyrektor Biura Związku Gmin Jurajskich Robert Nieroda wyjaśnia, skąd wzięła się taka inicjatywa:

_

Dyrektor Robert Nieroda mówi także, jak wygląda proces czyszczenia skały:

_

Dyrektor Robert Nieroda podkreśla, że akcja w ciągu ostatnich kilku lat zdążyła przynieść wymierne efekty:

_

W tym roku akcja “Czyste Skały” odbyła się w dniach 28-29 października. Pierwszego dnia czyszczona była tzw. Skała z Krzyżem w miejscowości Niegowa oraz Skała Kapuśniak w Suliszowicach. W czwartek 29 października, oprócz Skały Kromołowiec, czyszczona była także skała na drodze leśnej utwardzonej na odcinku Ryczów-Pilica. Warto dodać, że co roku akcja organizowana jest na jesień, ze względu na mniejszą liczbę turystów oraz większe prawdopodobieństwo wymycia piasku, użytego podczas czyszczenia skały, przez deszcz.

MS

29 października, 2020

Written by:

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *