W piątek 23 października złożony został wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla pierwszego odcinka obwodnicy Poręby i Zawiercia. Kończący się w Kromołowie odcinek ma mieć łączną długość 7,6 km. Wydanie takiej decyzji umożliwiłoby formalne rozpoczęcie prac budowlanych.

Odcinek będzie częścią DK 78. W ramach fragmentu powstaną m.in. dwa węzły (Kuźnica i Kromołów) oraz siedem wiaduktów i cztery mosty. O postępach prac mówi Marek Prusak z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Katowicach:

_

Prace, które nie wymagają formalnej zgody, jak przygotowanie placu budowy czy budowa dróg serwisowych, już trwają. Wykonawca, czyli konsorcjum firm Kobylarnia i Mirbud zobowiązało się do zrealizowania inwestycji w 34 miesiące, przy czym pierwsze 17 miesięcy ma zostać przeznaczone na etap projektowania, a pozostałe 17 na realizację robót budowlanych. Zadanie ma zostać wykonane za 414,7 mln zł. Podjęcie decyzji o zezwoleniu na budowę odcinka, zgodnie z art. 11a ust. 3 ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, powinno nastąpić w ciągu 90 bądź, w przypadku złożenia również wniosku o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia, 135 dni od dnia złożenia wniosku o jej wydanie.

MS
Fot.: GDDKiA w Katowicach

3 listopada, 2020

Written by:

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *